เมล็ดพันธุ์แฟงงาช้าง คุณภาพดี อัตรางอกสูง ผลผลิตสูง

เมล็ดพันธุ์แฟงงาช้าง

แฟงงาช้าง ตรา โอเคซีดส์