เมล็ดพันธุ์แตงร้าน

แตงร้าน นาตาลี5 ตรา ใบคู่

เมล็ดพันธุ์แตงร้าน

แตงร้าน พิจิตร 2 ตรา ธนูทอง

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

แตงร้าน จัมโบ้กรีน ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

แตงร้านเขียวอมตะ 2 ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋

แตงร้าน เขียวอมตะ 162 ตรา เจียไต๋ 

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง

แตงร้าน บิ๊กกรีน ตรา ศรแดง