เมล็ดบวบเหลี่ยม

เมล็ดบวบเหลี่ยม คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ตราศรแดง ตราเจียไต๋ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ปักษ์ใต้ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ฟาโรห์ ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม ซีซาร์ F1 ตรา ศรแดง