Showing 1–18 of 23 results

เมล็ดถั่วฝักยาว

เมล็ดถั่วฝักยาว คุณภาพดี อัตรางอกดี การเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง มีหลากหลายตราให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ตราศรแดง ตราเจียไต๋ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง บริการจัดส่งถึงบ้าน ทั่วประเทศไทย

ซื้อเลย

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว สายเพชร