วิธีปลูก มะเขือเปราะ

มะเขือเปราะเป็นผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำไปประกอบอาหาร หรือกินแกล้มคู่กับมื้ออาหารก็ตาม เนื่องจากมีคุณประโยชน์หลายอย่างเช่น ย่อยอาหาร ขับลม นอกจากนี้มะเขือเปราะยังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย นำไปขายรายได้ดี ไม่ต้องการการดูแลจากเกษตรมากเท่าใดนัก เจริญเติบโตดี และสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด ทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก มะเขือเปราะ แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

 • ปลูกได้ในดินทุกชนิด
 • ปลูกได้ทั้งปี

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ ในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ เลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดี ทนทานต่อโรค สภาพแวดล้อม ลำต้นมีความแข็งแรง เช่น มะเขือเปราะ หยาดทิพย์ ตราศรแดง, มะเขือเปราะ พูนเพชร, มะเขือเปราะ น้ำหยดราชบุรี ตราตะวันต้นกล้า หรือ มะเขือเปราะ ดาวิกา ตราศรแดง เป็นต้น

การเตรียมดิน – สำหรับแปลงเพาะกล้า นำดินละเอียดผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 2:1 – สำหรับแปลงปลูก ทำการไถหน้าดินประมาณ 15-30เซนติเมตร แล้วทำการย่อยดิน จากนั้นหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้ทั่วดิน ทำการยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร

การเพาะกล้า

 • ใช้ไม้จิ้มฟันกดลงบนดินเพาะกล้าที่เตรียมไว้
 • หยอดเมล็ดลงในหลุ่ม 1-2 เมล็ด
 • กลบหน้าหลุมด้วยดิน หลังจากนั้นโรยปูนขาวรอบๆภาชนะที่ทำการเพาะกล้า
 • เมื่อต้นกล้าเริ่มงอก ประมาณ 7-10 วัน ให้เริ่มรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง เช้าเย็น จนกระทั่งต้นกล้ามีอายุ 25-30 วันจึงทำการย้ายกล้าลงแปลงปลูกต่อไป

การปลูกมะเขือเปราะ

 • ควรย้ายต้นกล้าเมื่อแดดร่มและไม่มีลม เนื่องจากเสี่ยงต่อการต้นหัก – ระยะห่างระหว่างแถวควรมีระยะ 100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างต้นคือ 50-70 เซนติเมตร – ทำการกลบหลุมด้วยดิน

การดูแลรักษา

การให้น้ำ หลังจากการย้ายต้นกล้า ทำการรดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น จนเมื่อต้นกล้าฟื้นแล้วจึงทำการรดน้ำวันละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงเวลาดอกติด ต้องรถน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำ
การใส่ปุ๋ย
 • หลังจากการย้ายกล้า 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร  46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ – เมื่อต้นมะเขือเริ่มออกดอกจะใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือสูตร 15-15-15 ในอัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทุกๆ 2 เดือน

การเก็บเกี่ยวมะเขือเปราะ

 • เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อมะเขือเปราะมีอายุ 45-60 วัน โดยมะเขือเปราะจะมีขนาดเท่าลูกมะนาวหรือใหญ่กว่าเหรียญสิบเล็กน้อย – เมื่อเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 2 เดือน ให้ทำการตกแต่งกิ่ง เพื่อความแข็งแรงของต้น และเป็นการเร่งการออกดอกใหม่  

โรคของมะเขือเปราะ

โรคแอนแทรคโนส

โรคแอนแทรคโนส

สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides

ลักษณะอาการ มีแผลวงกลมสีน้ตาล เรียงซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบลงไปจากพื้นผิวปกติเล็กน้อย

การป้องกันกำจัด

 • คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี แมนโคเซป(โปรมาเซบ) หรือแช่เมล็ดในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อฆ่าเชื้อก่อนปลูก
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Strobilurin เช่น  อะซอกซี่สโตบิน(อมิสตา)
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Alkylenebis เช่น  แมนโคเซป(ฮัมบรูก) , โพรพิเนบ(แอนทาโคล) หรือ กลุ่มอื่นๆ เช่น โพรคลอราช เป็นต้น ฉีดทุกๆ 7-10 วัน – เว่นระยะห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท โดนแดดอย่างทั่วถึง
 • ตัดกิ่งที่ติดเชื้อไปทำลายหรือเผา เพื่อลดปริมาณการแพร่ระบาด

โรคผลเน่าดำ

โรคผลเน่าดำ สาเหตุ เชื้อรา Phytophthora sp. และ  Pythium sp.

ลักษณะอาการ ผลจำดำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำเข้ม โดยเริ่มจากแผลเล็กๆจนลุกลามเน่าทั้งผล

การป้องกันกำจัด

 • ปลูกต้นพริกให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ให้มีอาหาศถ่ายเท และไม่มีน้ำขัง
 • แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นานประมาณ 30 นาที
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Phenylamide  เช่น เมทาแลกซิล เป็นต้น
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Alkylenebis เช่น  แมนโคเซป(ฮัมบรูก) , โพรพิเนบ(แอนทาโคล) เป็นต้น

โรคใบด่างเหลือง

โรคใบด่างเหลือง สาเหตุ ไวรัส EYMV โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ

ลักษณะอาการ เริ่มจากที่ยอดอ่อนจะเหลืองที่ละใบ หลังจากนั้นจะเหลืองทั้งต้น ผลจะมีลักษณะด่างลาย ใบจะมีสีเหลืองสลับเขียว ส่งผลต่อการเจริญเติมโตของต้น

การป้องกันกำจัด

โรคเหี่ยว โรคเหี่ยว สาเหตุ เชื้อราVerticillium

ลักษณะอาการ ต้นจะมาอาการคะ หยุดการเจริญเติบโต ใบเหลืองซีดและเหี่ยว โดยจะเริ่มจากใบส่วนล่าง ลามมายังใบส่วนบน

การป้องกันกำจัด 

แมลงศัตรูพืชขอมะเขือเปราะ

เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ ลักษณะการทำลาย เพลี้ยไฟจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้น โดยจะทำให้ใบหรือยอดหงิก ม้วน ดอกพริกร่วงไม่ติด หรือรูปทรงผลบิดงอ

แนวทางการป้องกันกำจัด 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ

แมลงหวี่ขาวยาสูบ ลักษณะการทำลาย เป็นพาหะนำโรคไวรัส ทำให้ใบพริกหงิกงอ ต้นแคระเกร็นไม่สมบูรณ์

แนวทางการป้องกันกำจัด

แมลงหวี่ขาวใยเกลียว

แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ลักษณะการทำลาย เป็นพาหะนำโรคไวรัส ทำให้ใบพริกหงิกงอ ต้นแคระเกร็นไม่สมบูรณ์

แนวทางการป้องกันกำจัด

ไรแดง

ไรแดง ลักษณะการทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้น ส่งผลให้ใบเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล และสีเงิน ตามลำดับ

แนวทางการป้องกันกำจัด

 • หากพบการระบาด ให้ฉีดน้ำไปที่ใบเป็นประจำ
 • ให้ทำลายต้นหรือก่งที่พบว่ามีไรแดงอยู่
 • นำยาสูบ (ยาฉุน) จำนวน 2 ขีด ต้มในน้ำ 1 ลิตร ให้มันเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำยาสูบ เสร็จแล้วเทกาแฟดำ จำนวน 500 กรัม ลงไป แล้วคนให้เข้ากัน แล้วนำกะทิ จำนวน 1 กล่อง (250 ซีซี ผสมลงไป แล้วคนให้เข้ากัน ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำไปฉีด ในอัตรา 1 กระป๋องกาแฟ ผสมน้ำ 20 ลิตร
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Amidine เช่น อะมิทราซ(อะไมทิช) เป็นต้น
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Organophosphate เช่น โพรฟีโนฟอส(เปเป้) เป็นต้น
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Inorganic เช่น ซัลเฟอร์(กำมะถันเนื้อทอง) เป็นต้น
 • ใช้ สารจับใบ(เบสมอร์) ฉีดพ่นเพื่อไล่

ต้นทุนการผลิตมะเขือเปราะต่อพื้นที่ 1 ไร่

ค่าเมล็ดพันธุ์ 700
ค่าเตรียมดิน 3,700
ค่าแรงงาน 2,100
ค่าปุ๋ย 2,823
ค่าสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 1,000
รวม 10,323

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ วิธีปลูก มะเขือเปราะ เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

One thought on “วิธีปลูก มะเขือเปราะ ฉบับจับมือทำ !

 1. Pingback: วิธีปลูก มะเขือเปราะ ฉบับจับมือทำ ! - FarmerSpace

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *