วิธีปลูก กะหล่ำดอก ฉบับจับมือทำ !

กะหล่ำดอกเป็นพืชผักตะกูลเดียวกับกะหล่ำปลี เป็นที่นิยมนำประกอบอาหาร เนื่องจากหารับประทานได้ง่าย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท และมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด เช่น เช่น วิตามินซี วิตามินเค วิตามินบี 5 โฟเลต โพแทสเซียม ตลอดจนสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ กะหล่ำดอกยังเป็นพืชเศรษฐกิจ ขายได้ราคาดี เนื่องจากลำต้นมีความแข็งแรง แน่น ไม่อวบน้ำ ทำให้ความเสียหายระหว่างขนส่งน้อย และ เก็บไว้ได้นาน ซึ่งทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก กะหล่ำดอก แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ สนใจปลูก กะหล่ำดอก

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

 • สามารถปลูกได้ในทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ค่อนข้างเหนียว อุ้มน้ำดี และระบายน้ำและอากาศได้ดี
 • ดินที่เหมาะสมควรมีค่าความเป็นกรดด่าง ระหว่าง 6-6.8 -สามารถปลูกได้ในทุกฤดู เพียงแต่อากาศในตอนกลางคืนต้องเย็นพอสมควร แต่ทั้งนี้การปลูกในช่วงหน้าหนาวจะดีที่สุด สำหรับอุณภูมิที่เหมาะสมในการปลูก อยู่ที่ระหว่าง 15.5-18.3 องศาเซลเซียส
 • ควรได้รับแสงเต็มที่

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

ในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ โดยในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยนั้นจะแนะนำให้เลือกพันธุ์เบา เนื่องจากให้ผลผลิตดี อายุการเก็เกี่ยวสั้น สามารถทนอากาศร้อนได้ ยกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เช่น กะหล่ำดอก นิวสายชล ตราช้าง , กะหล่ำดอก ตรารถถัง, กะหล่ำดอก หาดใหญ่ ตราช้าง, กะหล่ำดอก ปุยฝ้าย ตรากระทง, กะหล่ำดอก บิ๊กเอ็ม 505 ตราช้าง, กะหล่ำดอก ไวท์บารอน ตรารถถัง , กะหล่ำดอก ไวท์บอล ตราแวนด้า ซีดส์ และ กะหล่ำดอก ตราไก่ เป็นต้น

การเตรียมดิน

 • สำหรับแปลงเพาะกล้า ไถดินให้ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากนั้นตากดินทิ้งไว้ 5-7 วัน แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ( วิธีการทำปุ๋ยออแกนิคไว้ใช้เอง )ที่สลาย ตัวดี แล้ว ให้มากคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดิน พรวนย่อยชั้นผิวดินให้ละเอียด
 • สำหรับแปลงปลูก ขั้นตอนการเตรียมดินคล้ายกันกับแปลงเพาะกล้า แต่แตกต่างกันเพียงความลึกของการขุดดิน ซึ่ง มีความลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร หลังจากนั้นตากดินทิ้งไว้ 5-7 วัน เก็บเศษหญ้าเศษวัชพืชร และพรวนดินเพื่อให้ดินไปอัดแน่นจนเกินไป

การเพาะกล้า

ทำการหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วพื้นผิวแปลงเพาะ อย่าหว่านเมล็ดแน่นจนเกินไป หลังจากนั้นโรยกลบด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  หรือดินผสมละเอียด หนาประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร หรือทำเป็นแนวร่องลึกประมาณ 1 1/2 – 2 เซนติเมตร หลังจากนั้นโรยเมล็ดตามร่อง ห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือดินผสมละเอียดเช่นกัน หลักจากหว่านเมล็ด เรียบร้อยแล้วให้คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งสะอาดบางๆ ไม่ต้องหนามาก เพื่อให้อากาศถ่ายเท รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบงอก ให้กำจัดต้นที่ตายหรืออ่อนแด ให้มีระยะหว่างระหว่างต้นประมาณ 5-8 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 30-40 วันจึงทำการย้ายกล้าลงแปลงปลูกต่อไป

การปลูกกะหล่ำดอก

โดยปลูกเป็นหลุมบนแปลง ระยะระหว่างต้น 40 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร  หลังจากปลูกทำการกลบดินกดบริเวณโคนต้นให้แน่น จากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมโคนต้น รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าปลูกในพื้นที่แดดจัด ควรทำที่บังแดดไว้ด้วย

การดูแลรักษา

การให้น้ำ

ในช่วงแรกหลังจากย้ายกล้าลงมาปลูก ยังไม่ต้องให้น้ำมาก เพียงแค่ให้ดินชุ่มชื้นสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะเกินหรือแห้งเกินไป เมื่อกะหล่ำดอกโตขึ้น ให้รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ วันละ2ครั้ง เช้าเย็นอย่าให้ขาดน้ำ สามารถใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมไว้พื่อรักษาความชื้น

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย 2 ครั้งคือ ก่อนปลูกที่ร่องก้นหลุ่ม เป็นปุ๋ยไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียซัลฟต หรือ ยูเรีย และใส่เมื่อมีอายุครบ 30-40 วันที่ย้ายลงมาปลูก โดยใส่ข้างต้นและพรวนกินกลบ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่

การคลุมดอก

ในการปล่อยให้ดอกกะหล่ำนั้นตากแดดจะทำให้ดอกมีสีเหลือง ดังนั้นจึงต้องมีการคลุมดอกโดยการ รวบในบนๆ ห่อไว้หลวมๆแล้วใช้เชือกมักไว้ประมาณ 3-7วัน แล้วค่อยตัดออก โดยจะเริ่มทำเมื่อมีขนาดเส้นผ่านศุนกลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยวกะหล่ำดอก

ในการเลือกกะหล่ำดอกให้เลือกที่ มีสีครีม และหน้าดอกเรียบ หรือ 60 วันหลังจากย้ายกล้า สำหรับพันธุ์เบา เก็บเกี่ยวโดยใช้มีดัดที่ดอกให้มีใบติดดอกมาด้วย 2-3 ใบ เพื่อป้องกันความเสียกายจากการขนส่ง

โรคกะหล่ำดอก

โรครากปมของกะหล่ำดอก

โรครากปมของกะหล่ำดอก สาเหตุ ไส้เดือนฝอยชนิด Meloidogyne spp.

ลักษณะอาการ ต้นกะหล่ำดอกจะแคระแกร็นไม่ค่อยเจริญเติบโต บริเวณรากแขนงและ รากฝอยมีลักษณะ บวม เป็นปมขนาดต่างๆ นอกจากนี้ไส้เดือนฝอยตัวเมียชนิด Meloidegyne sp. ที่เข้าไปอยู่ในปมจะไปแย่งอาหาร ทำให้พืชไม่เจริญเติบโต

การป้องกันกำจัด

 • ตรวจสอบการระบาดของไส้เดือนชนิดนี้ หากมีการระบาดให้ย้ายไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนก่อน(ปลูกพืชหมุนเวียน) หรือไถหน้าดินให้ลึก ใส่ปุ๋ยบำรุงดินให้มาก
 • การปล่อยน้ำท่วมขังแปลงปลูก
 • การเก็บราก และหัวพันธุ์ไปที่มีไส้เดือนฝอยไปทิ้งและเผาทำลายนอกแปลง
 • ใช้จุลินทรีย์ ควบคุมจำนวนไส้เดือนฝอย เช่น Pochonia chlamydosporia เป็นต้น
 • ใช้สารเคมี เช่น คาร์โบฟูราน , ไดโนทีฟูแรน(สตาร์เกิล จี) , ไดโนทีฟูแรน(สตาร์เกิล) , ฟิโปรนิล(แอสเซนด์) เป็นต้น

  โรคเน่าดำ

โรคเน่าดำของกะหล่ำดอกสาเหตุ เชื้อแบคทีเรียชื่อ Xanthomonas campestris

ลักษณะอาการ จะเกินในระยะที่กำลังเจริญเติบโต โดยให้สังเกตุที่ใบ ใบจะมีสีเหลือง และแห้ง หลังจากนั้นจะปรากฏสีดำบนเส้นใบ

การป้องกันกำจัด

 • ทำการฆ่าเชื้อที่เมล็ดก่อนนำมาปลูก โดยนำไปแช่น้ำอุ่นก่อนปลูก และควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียนบ้าง
 • ใช้สารเคมี เช่น คอปเปอร์ ไฮดอรกไซด์(ฟังกุราน) เป็นต้น

  โรคเน่าเละของกะหล่ำดอก

 

โรคเน่าของกะหล่ำดอก

สาเหตุ เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovara

ลักษณะอาการ ในระยะแรกจะเป็นจุดช้ำหรือฉ่ำน้ำ ที่บริเวณดอก ต่อมาจุดเหล่านี้ขยายออก เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงดำ เนื้อเยื่อบริเวณแผลมีลักษณะเป็นเมือกเยิ้มมีกลิ่นเหม็น เมื่อเป็นมากๆ ดอกจะเน่าเละเป็นสีน้ำตาลดำ โดยโรคนี้สามารถติดต่อไปยังต้นข้างๆได้ โดยมีแมลงวันเป็นพาหนะ

การป้องกันกำจัด หมั่นกำจัดแมลงที่มากินดอก ระวังอย่าให้เกิดแผล หรือถ้าพบอาการดังกล่าวให้นำไปเผาทิ้ง

วัชรพืชของกะหล่ำดอก

หนอนใยผัก

หนอนใยผักลักษณะการทำลาย หนอนชนิดนี้มีขนาดเล็กทำให้พบเห็นได้ยาก และมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว โดยตัวหนอนจะกัดกินผิวด้านล่างและเข้าไปกัดกินยอดใบผักจนได้รับความ

การป้องกันกำจัด

หนอนเจาะยอดกะหล่ำหนอนเจาะสมอฝ้าย

หนอนเจาะยอดกะหล่ำหนอนเจาะสมอฝ้ายลักษณะการทำลาย  ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกินในส่วนของยอด ทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและใบการครั้งก็เข้าไปทำลายข้างในกะหล่ำดอกจนถึงตาผัก

ารป้องกันกำจัด ใช้สารเคมีประเภท โพรฟิโนฟอส(เปเป้) ฉีดทุกๆ 7 วัน

ต้นทุนการผลิต กะหล่ำดอกต่อพื้นที่ 1 ไร่

ค่าเมล็ดพันธุ์ 2,200
ค่าเตรียมดิน 2,000
ค่าแรงงานการคลุมดอก/เก็บเกี่ยวผลผลิต 2,600
ค่าปุ๋ย 2,500
ค่าสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 1,000
รวม 10,300

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ วิธีปลูก กะหล่ำดอก เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *