วิธีปรับปรุงดินในแปลงปลูก ด้วยตนเอง

ดิน และการเพาะปลูก

ดินเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ดินดีปลูกอะไรก็งาม” ก่อนเราจะทราบได้ว่าดินเพาะปลูกของเราดีหรือไม่ สิ่งแรกที่ต้องรู้จักคือประเภทของดิน โดยประเภทของดินจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ดินร่วน ดินทราย และดินเหนียว ซึ่งแต่ละประเภทก็มีลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เกษตรสมบูรณ์เล็งเห็นว่า ดินแต่ละพื้นที่มีประเภทที่ต่างกันไปตามพื้นที่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะมาบอกกล่าวพี่น้องชาวเกษตรกร ให้ทราบถึง ประเภทของดินในแปลงปลูกของตน และหาวิธีแก้ไข เพื่อเพิ่มผลผลิตในอนาคตต่อไป

ประเภทของดิน

ดินร่วน

ลักษณะ : เนื้อดินละเอียด ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีปานกลาง มีธาตุอาหารมากกว่าดินทรายแต่น้อยกว่าดินเหนียว เหมาะเหมาะสำหรับการเพาะปลูก

 

รูปภาพ : ดินร่วน

Credit Photo by : www.trueplookpanya.com

ดินทราย

ลักษณะ : เนื้อดินหยาบ เม็ดเดี่ยวไม่ๆ ไม่เกาะตัวกันเป็นก้อน(ความสามารถในการยึดเกาะต่ำ) ระบายน้ำดีมาก(กักเก็บน้ำไม่ดี) ธาตุอาหารโพแทสเซียมต่ำ(ปลูกพืชไม่หวาน)

พืชที่ปลูกได้ดี : มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ปาล์มน้ำมัน และไม้ละเมาะ เป็นต้น

การปรับปรุงดิน :

เพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ และความสามารถในการกักเก็บน้ำ

  • ปลูกพืชตระกูลถั่ว และไถกลบในระยะพืชออกดอก
  • ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ เช่น ขี้ไก่ และขี้วัว เป็นต้น ปริมาณ 2 ตัน ต่อพื้นที่ 1 ไร่ (เพิ่มธาตุอาหารในดินบ้างเล็กน้อย)
  • ใช้แกลบดิบ หรือแกรบเผา

ลดการระเหยของน้ำ

  • คลุมดินด้วยพลาสติกคุมดิน หรือปลูกพืชคลุมดิน

เพิ่มช่องว่างของเม็ดดินเพื่อการถ่ายเทอากาศที่สะดวก

  • หมั่นไถพรวนดิน โดยเฉพาะดินที่เกาะกันแน่น

เพิ่มธาตุอาหาร แก้ไขธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยในดิน

  • ใช้ปุ๋ยเคมีตัวท้าย(โพแทสเซียม)สูง เช่น 8-24-24 และ 13-13-21 เป็นต้น

 

รูปภาพ : ดินทราย

Credit Photo by : www.trueplookpanya.com

 

ดินเหนียว

ลักษณะ : เนื้อดินละเอียดแน่น ยืดหยุ่นเมื่อเปียก  ช่องว่างของเม็ดดินน้อย ระบายน้ำไม่ดี(น้ำซึมผ่านได้ยาก) และการถ่ายเทของอากาศไม่สะดวก ธาตุอาหารโพแทสเซียม และฟอสฟอรัสสูง

พืชที่ปลูกได้ดี : ส่วนมากจะเป็นพืชไร่ ไผ่ ข้าว และข้าวโพด เป็นต้น

 การปรับปรุงดิน :

เพิ่มอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มช่องว่างของเม็ดดินเพื่อการถ่ายเทน้ำ และอากาศที่สะดวก

  • ปลูกพืชตระกูลถั่ว และไถกลบในระยะพืชออกดอก
  • ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด
  • ใช้ขี้เถ้า แกรบ และขุยมะพร้าว เป็นต้น

วิธีกายภาพ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ไม่ดี

  • หมั่นระบายน้ำออกจากพื้นที่ ป้องกันน้ำอย่าให้ท่วมขัง

 

รูปภาพ : ดินเหนียว

Credit Photo by : www.trueplookpanya.com

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *