เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อน เป็นศัตรูพืชขนาดเล็ก เข้าทำลายพืชได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะ ถั่ว แตง และกะหล่ำ แพร่ระบาดได้รวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาฟักไข่ อีกทั้งยังเป็นพาหะของโรคไวรัสต่าง ๆ ด้วย นับได้ว่าเพลี้ยอ่อนเป็นศัตรูพืชที่น่ากลัวชนิดหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้ เกษตรสมบูรณ์ จึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเพลี้ยอ่อน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืข เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน เพลี้ยอ่อน ไม่ให้เข้าทำลายแปลงเพาะปลูก และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสที่เกิดจากแมลงปากดูด

 

ลักษณะของเพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูด ขนาดเล็ก ตัวอ่อนนุ่ม รูปร่างเป็นรูปไข่ เคลื่อนที่ได้ช้า มักอยู่กันเป็นฝูง ตัวเต็มวัยขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีทั้งแบบมีปีกและไม่มีปีก ขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ และออกลูกเป็นตัว ตัวอ่อนหลังฝากผักออกมาจะมีสีเหลืองใส ลอกคราบทั้งหมด 4 ทั้ง เมื่อลอกคราบจะมีสีเข้มขึ้น จนตัวเต็มวัยค่อนข้างดำ การเจริญตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัยที่ขยายพันธุ์ได้ ใช้เวลา 4-8 วัน ตัวเต็มวัยผลิตลูกได้ 8-79 ตัว ตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ย 12 วัน รวมอายุขัยของเพลี้ยอ่อนประมาณ 17 วัน  

วิธีการสังเกตเพลี้ยอ่อน

  บริเวณที่พบการระบาดของเพลี้ยอ่อน มักจะพบมดด้วย เนื่องจากมดมากินมูลของเพลี้ยนอ่อนซึ่งมีน้ำหวานเป็นส่วนประกอบ อีกทั้งพบยังพบราดำบนมูลของเพลี้ยอ่อนอีกด้วย      

ราดำที่เกิดบนน้ำหวานจากมูลเพลี้ยอ่อน
ราดำที่เกิดบนน้ำหวานจากมูลเพลี้ยอ่อน

  เพลี้ยอ่อนที่พบบ่อยในแปลงผัก ได้แก่ เพลี้ยอ่อนถั่ว เพลี้ยอ่อนกะหล่ำและ เพลี้ยอ่อนฝ้ายหรือเพลี้ยอ่อนแตง ปล. โดยทั่วไปแล้วเพลี้ยอ่อนในพืชแต่ละชนิดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่จะเรียกต่างกันตามพืชอาศัย  

เพลี้ยอ่อนถั่ว
เพลี้ยอ่อนถั่ว

 

ตัวอ่อน (สีเหลืองใส) และตัวเต็มวัย (สีเข้ม) เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ
ตัวอ่อน (สีเหลืองใส) และตัวเต็มวัย (สีเข้ม) เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ

 

ตัวอ่อน (สีเหลืองใส) และตัวเต็มวัย (สีเข้ม) เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ
ตัวอ่อน (สีเหลืองใส) และตัวเต็มวัย (สีเข้ม) เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ

 

ตัวอ่อน (สีเหลืองใส) และตัวเต็มวัย (สีเข้ม; ชนิดมีปีก) ของเพลี้ยอ่อนฝ้าย
ตัวอ่อน (สีเหลืองใส) และตัวเต็มวัย (สีเข้ม; ชนิดมีปีก) ของเพลี้ยอ่อนฝ้าย

 

การเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อนสามารถเข้าทำลายพืชได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย :ซึ่งแปลว่าเข้าทำลายพืชได้ตั้งแต่ฝักเป็นตัวเลย จึงถือว่าเป็นแมลงที่น่ากลัวต่อพืชมาก เพราะจะก่อความสูญเสียได้ในทุกระยะการเจริญของเพลี้ยอ่อน: โดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอด ลำต้น และดอก ทำให้หงิกงอเป็นคลื่น ดอกเหี่ยวเหลือง อ่อนแอ ร่วงหล่นและไม่ออกดอก ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ถ้าระบาดในระยะต้นอ่อนจะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง ส่งผลให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อน ยอดอ่อนหงิกงอ ผลผลิตลดลง อีกทั้งมูลของเพลี้ยอ่อนมีน้ำหวาน ทำให้เกิดราดำ ลดการสังเคราะห์แสงของพืช ส่งผลให้พืชเจริญได้ไม่ดี อีกทั้งผลผลิตไม่ได้คุณภาพ  

อาการใบพืชหงิกงอจากการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน
อาการใบพืชหงิกงอจากการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน

 

ช่อดอกที่ถูกเพลี้ยอ่อนทำลาย
ช่อดอกที่ถูกเพลี้ยอ่อนทำลาย

 

ไวรัสที่มีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะ เช่น

  • ไวรัสใบด่างแตง Cucumber mosaic virus (CMV) ก่อโรคได้ในพืชตระกูลแตง

ลักษณะอาการโรคโดยทั่วไป: ใบมีขนาดเล็กลง ด่าง หดย่น ขอบใบม้วนลง ต้นแคระแกร็น ปล้องที่ยังอ่อนจะไม่ขยายออก    

  • ไวรัสใบด่างกระ Peanut Mottle Virus (PMV) มีพืชอาศัยหลักคือถั่วลิสง แต่ก็สามารถก่อโรคในพืชอื่น ๆ ในตระกูลถั่วได้เช่นกัน

ลักษณะอาการโรคโดยทั่วไป: ใบด่างสีเขียวสลับสีเขียวอ่อน หรือด่างเหลือง มีลักษณะด่างประ ผิวใบไม่เรียบ ต้นแคระแกร็น ฝักไม่สมบูรณ์ พบการด่างที่ฝักด้วย และเมล็ดมีขนาดเล็ก    

  • ไวรัสใบด่างผักกาดหัว Turnip mosaic virus (TuMV) ซึ่งสามารถก่อโรคใน ผักกาด กะหล่ำปลี คะน้า กวางตุ้ง หัวไชเท้า

 

  • ลักษณะอาการโรคโดยทั่วไป: ใบด่างเป็นแถบสีเขียวอ่อนสลับเข้ม มักจะเกิดการด่างที่เส้นใบก่อนและขยายอาการสู่ระหว่างเส้นใบ ผิวใบขรุขระ บริเวณที่เป็นสีเขียวเข้มจะนูนขึ้นเป็นหย่อม ๆ ขอบใบไม่เรียบ ต้นแคระแกร็น หัวมีขนาดเล็กกว่าปกติ

   

  • และไวรัสในพืชอื่น ๆ

 

การแพร่ระบาดของเพลี้ยอ่อน

สามารถพบเพลี้ยอ่อนได้ตลอดปี มักระบาดในช่วงแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง  ยิ่งอากาศร้อนจะยิ่งเกิดการระบาดของเพลี้ยอ่อน โดยปกติแล้วเพลี้ยอ่อนจะเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่กับที่ ไม่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวไปไกลจากบริเวณแหล่งที่หากินนั้น แต่จะเริ่มกระจายไปพื้นที่อื่น เมื่อแพร่ลูกหลานออกมาจนอาหารไม่เพียงพอ แพร่กระจายโดยตัวเต็มวัยชนิดที่มีปีก และมดที่คาบตัวอ่อนเพลี้ยอ่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช  

มดและเพลี้ยอ่อน
มดและเพลี้ยอ่อน

 

การป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน

  1. สำรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยอ่อนหรือยอดพืชที่มีอาการหงิก ให้รีบทำการกำจัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยอ่อนไปทั่วแปลงปลูก
  2. กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงและรอบ ๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบอาศัยของเพลี้ยอ่อน
  3. หากพบการระบาดของเพลี้ยอ่อน ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ดังนี้

สาร กลุ่ม Organophosphates เช่น อะซิเฟต คาร์บาริล(เซฟวิน 85) หรือ มาลาไทออน เป็นต้น

สาร กลุ่ม Neonicotinoids เช่น อิมิดาโคลพริด(ไบรด้า) ไดโนทีฟูแรน(สตาร์เกิล) หรือ อะเซทามิพริด(ซานติส) เป็นต้น

สาร กลุ่ม Pyrethroids เช่น ไซเพอร์เมทริน ไบเฟนทริน เป็นต้น

สาร กลุ่ม Spinosyns เช่น สไปนีโทแรม(เอ็กซอล) เป็นต้น

หรือ กลุ่ม สารทั่วไป เช่น แลมป์ดาไซฮาโลทิน คาร์โบซัลแฟน(พอสซ์) เป็นต้น ซึ่งควรฉีดโดยการสลับ ตามกลุ่มยา สามารถศึกษา วิธีการสลับยา ได้ที่นี่

  1. การใช้แมลงห้ำ เช่น ด้วงเต่าลาย เพื่อควบคุมปริมาณการระบาด

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ กำจัด เพลี้่ยอ่อน ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก(ถ้ารู้จริง)  เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *