สารทดแทน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต

สารทดแทน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต : ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับ 3 สารเคมีเกษตร (พาราควอต,คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ) จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 นั้น ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องหาสารทดแทน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต โดย 3 สารดังกล่าวนั้นมีคุณสมบัติดังนี้

 

พาราควอต (Paraquat )

 

 

ชื่อการค้า กรัมม็อกโซน

ชื่อสามัญ พาราควอต (Paraquat )

คุณสมบัติ

 • ข้าวโพด วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย และหญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น โคกกระสุน ผักโขม ผักเบี้ยใหญ่ และตีนตุ๊กแก
 • พื้นที่ที่ไม่มีการปลูกพืช วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าโขย่ง หญ้าดอกขาว หญ้าตีนกา และหญ้าปากควาย วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปลาบ ผักโขมหิน ผักโขมและผักเบี้ยหิน วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู
 • สวนปาล์ม วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น ปาล์มวัชพืช หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบดอกเหลือง หญ้าไข่เหาหลวง และหญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้าบาง สาบม่วง ผักปลาบ และสอึก

ราคา  190.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • ข้าวโพด อัตราการใช้ 300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (57.00 บาท)
 • พื้นที่ที่ไม่มีการปลูกพืช อัตราการใช้ 400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 -80 ลิตร (76 บาท)
 • สวนปาล์ม อัตราการใช้ 450 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (85.50 บาท)

 

คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)

 

 

ชื่อการค้า คลอร์ไพริฟอส40

ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)

คุณสมบัติ

 • สารกำจัดแมลงออกฤทธิ์ได้ในทางสัมผัสและกินตาย ศัตรูพืชที่กำจัด ได้แก่ เพลี้ยอ่อน  มดหนอนใยผัก  หนอนผีเสื้อขาวกะหล่ำ  หนอนกระทู้ต่าง ๆ  หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนหน้าแมว หนอนเจาะผลละหุ่ง หนอนกอลาย  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยกระโดด  ไรแดง  ไรสนิมส้ม เพลี้ยหอย  เพลี้ยแป้ง  แมลงวันทอง  แมลงหวี่ขาว  ด้วงงวงมันเทศ ด้วงดีดยาสูบแมลงดำหนามมะพร้าว มอดข้าวสาร มอดข้าวเปลือก มอดแป้ง

ราคา  320.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • 40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20  ลิตร (12.80 บาท)

 

ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropylammonium)

 

 

ชื่อการค้า ไกลโฟเซต48 ช้วงบิน

ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropylammonium)

คุณสมบัติ

 • เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ใช้ในสวนผลไม้ สวนยางพารา และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดทั้งใบแคบ ใบกว้าง เช่น หญ้าคา หญ้าขน แห้วหมู ไมยาราบยักษ์ ผักตบชวา เป็นต้น

ราคา  120.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • 480-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (57.60-60.00 บาท)

ซึ่งในวันนี้ทาง ร้านเกษตรสมบูรณ์ ขอนำเสนอสารทางเลือกที่ใช้ทดแทน 3 สารดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรทุกท่านได้ปรับตัว หลังจาก 3 สารถูกแบนหรือจำกัดการใช้

สารทางเลือก กำจัดวัชพืชทดแทน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกรโฟเซต

 

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium)

 

 

ชื่อการค้า บาสต้า เอ็กซ์

ชื่อสามัญ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium)

คุณสมบัติ

 • สารกำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง
 • กำจัดวัชพืชได้ทั้งสัมผัส และแทรกซึม
 • กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าเขมร ผักปราบและหญ้ากัญชา
 • ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 2-3 ชั่วโมง เท่านั้น
 • มีความปลอดภัยสูงต่อพืชประธาน ไม่ดูดซึมเข้าทางราก สลายตัวง่ายไม่ตกค้างในดิน

ราคา  490.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • 600-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (294.00-392.00 บาท)

 

นิโคซัลฟูรอน + อาทราซีน

 

 

ชื่อการค้า นิโกะ พลัส

ชื่อสามัญ นิโคซัลฟูรอน (nicosulfuron 6% W/V OD) + อาทราซีน (atrazine 90% WG)

คุณสมบัติ

 • กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าโขย่ง ข้าวฟ่างผี หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบ ฯลฯ
 • กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ายาง ปอวัชพืช ผัดปราบ ลูกใต้ใบ ผักโขม อีหนาว ขยุ้มตีนหมา ตีนตุ๊กแก ผักเบี้ยหิน พันงูเขียว ไมยราบ ฯลฯ
 • ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชใบแคบได้เร็วขึ้น กำจัดวัชพืชใบกว้างได้ทันที คุมได้ยาวนาน และยังมีฤทธิ์คุมเมล็ดวัชพืชที่ยังไม่งอกได้
 • ฉีดพ่นในสภาพดินแห้งได้ แต่ไม่แห้งแล้งจัด

ราคา  690.00 บาท

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร + 900 กรัม

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 

อะลาคลอร์

 

 

ชื่อการค้า อะลาคลอร์

ชื่อสามัญ อะลาคลอร์ 48% W/V EC (alachlor)

คุณสมบัติ

 • ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวโพด เพื่อกำจัด
 • วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด และ หญ้าตีนกา
 • วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม น้ำนมราชสีห์เล็ก หญ้ายาง และ ผักเบี้ยหิน

ราคา  180.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1000 ซีซี

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • 500 – 600 ซีซี ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร ( 90บาท )

 

ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl)

 

 

ชื่อการค้า ไรซ์สตาร์® (Ricestar®) , วิป® 7.5 (Whip 7.5®)

ชื่อสามัญ ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl)

คุณสมบัติ

 • ฆ่าวัชพืชใบแคบได้หลายชนิด เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู
 • ดูดซึมเร็ว
 • สามารถใช้กำจัดวัชพืชใบแคบในข้าว ถั่ว มันสำปะหลัง ละหุ่ง และมะเขือเทศ
 • มีระยะปลอดฝนสั้น

ราคา  ไรซ์สตาร์ 640.00 บาท  , วิป 470.00 บาท

ขนาดบรรจุ 500 ซีซี

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • 100-120 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร (ไรซ์สตาร์ 78.125 – 93.75 บาท  , วิป 94.00 – 110.80 บาท  )

 

ฟลูอะซิฟอป – พี – บิวทิล ( fluazifop-P-butyl )

 

 

ชื่อการค้า วันไซด์ ซูเปอร์

ชื่อสามัญ ฟลูอะซิฟอป – พี – บิวทิล ( fluazifop-P-butyl )

คุณสมบัติ

 • ใช้หลังวัชพืชงอก (post – emergence) ในหอมแดง เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู

ราคา 560.00 บาท

ขนาดบรรจุ 500 ซีซี

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • ใช้อัตรา 160  มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (180.00 บาท )

 

ฮาโลซีฟอป อาร์ เมทิล (haloxyfop-P-methyl)

 

 

ชื่อการค้า กาลแล็นท์

ชื่อสามัญ ฮาโลซีฟอป อาร์ เมทิล (haloxyfop-P-methyl)

คุณสมบัติ

 • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนติด

ราคา 130 บาท

ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • ใช้อัตรา 150 – 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (195.00-260.00 บาท )

 

ควิซาโลฟอป – พี – เทฟูริล (quizalofop-P-tefuryl)

 

 

ชื่อการค้า วันไซด์ ซูเปอร์

ชื่อสามัญ ควิซาโลฟอป – พี – เทฟูริล (quizalofop-P-tefuryl)

คุณสมบัติ

 • เป็นสารเลือกกำจัดวัชพืชใบแคบ  โดยเฉพาะ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขสง หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย หญ้าขจรจบ หญ้าตีนกา หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง และหญ้าตีนติด เป็นต้น
 • ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก
 • ออกฤทธิ์ดูดซึมเร็ว
 • ปลอดภัยต่อพืชประธาน

ราคา 90.00 บาท

ขนาดบรรจุ 100 ซีซี

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • อัตรา 240-320 ซีซี ผสมน้ำ  60-80 ลิตร(216.00 – 288.00 บาท )

 

2,4-ดี โซเดียม ซอลต์ (2,4-D sodium salt)

 

 

ชื่อการค้า เอชโซนัด 95 (หัวหมาแดง)

ชื่อสามัญ 2,4-ดี โซเดียม ซอลต์ (2,4-D sodium salt)

คุณสมบัติ

 • กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ผักเบี้ยหิน และผักโคกกระสุนเป็นต้น
 • กำจัดวัชพืชกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก เป็นต้น
 • กำจัดวัชพืชสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

ราคา 175.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ถุง

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • ใช้อัตรา 160 – 240 กรัม ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร(28.00-42.00 บาท )

 

2,4-ดี ไตรไอโซโพรพาโนลามีน + พิคลอแรม (2,4-D Triisopropanolamine Salt + Picloram)

 

ชื่อการค้า ทอร์ดอน101

ชื่อสามัญ 2,4-ดี ไตรไอโซโพรพาโนลามีน + พิคลอแรม (2,4-D Triisopropanolamine Salt + Picloram)

คุณสมบัติ

 • ในอ้อย ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ปอวัชพืช ผักโขม ขยุ้มตีนหมา ผักบุ้ง โทงเทง ถั่วชีราโตร กระกรก กระเพราผี ถั่วลิสงนา สาบแร้งสาบกา ครอบจักรวาล และสะอึก และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู
 • ในปาล์มน้ำมัน ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ผักกระสัง และตีนตุ๊กแก

ราคา 490.00 บาท

ขนาดบรรจุ  1 ลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • อ้อยอัตราการใช้ 180-560 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร (88.2-274.4 บาท )
 • ปาล์มน้ำมัน 200-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร (98-117.6 บาท )

 

ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซีเอทิล เอสเทอร์ (triclopyr butoxyethyl ester)

 

 

ชื่อการค้า การ์ลอน

ชื่อสามัญ ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซีเอทิล เอสเทอร์ (triclopyr butoxyethyl ester)

คุณสมบัติ

 • กำจัดพืชวัชใบว้าง เช่น สาบม่วง หมามุ่ย เถาย่านาง จิงจ้อเหลี่ยม ตดหมูตดหมา และโคกกระสุน เป็นต้น
 • กำจัดวัชตอไม้ใหญ่ เช่น กระถิน และยาง เป็นต้น

ราคา 150.00 บาท

ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร/ขวด

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • พืชใบกว้างใช้อัตรา 100-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร (150.00-180.00 บาท )
 • ตอไม้ใหญ่ใช้อัตรา 50 มิลลิลิตร ผสมน้ำมันดีเซล 1 ลิตร ทาบริเวณหน้าตัดบนตอไม้(75.00 บาท )

 

ฟลูรอกซีเพอร์-เมปทิล (Fluroxypyr-meptyl)

 

 

ชื่อการค้า สตาร์เรน 200

ชื่อสามัญ ฟลูรอกซีเพอร์-เมปทิล (Fluroxypyr-meptyl)

คุณสมบัติ

 • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวโพด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ายาง ตดหมูตดหมา อีหนาว ลูกใต้ใบ ผักคราด ปอวัชพืช ผักเสี้ยนผี ตีนตุ๊กแก ผักโขมหิน ผักโขม และโทงเทง

ราคา 450.00 บาท

ขนาดบรรจุ 500 ซีซี

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • ใช้อัตรา 100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร 90.00 บาท )

 

อามีทรีน (Ametryn)

 

 

ชื่อการค้า มีนแม็ก

ชื่อสามัญ อามีทรีน (Ametryn)

คุณสมบัติ

 • กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด และหญ้าขจรจบดอกเล็ก เป็นต้น
 • กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และไมยราบหนาม เป็นต้น
 • ออกฤทธิ์ดูดซึมเร็ว
 • กำจัดวัชพืชสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

ราคา 250.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • ใช้อัตรา 400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร(100.00 บาท )

 

เฮกซาซิโนน (hexazinone)

 

 

ชื่อการค้า เมเจอร์โฟกัส

ชื่อสามัญ เฮกซาซิโนน (hexazinone)

คุณสมบัติ

 • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบและใบกว้าง
 • กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าขนเล็ก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนนก
 • กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น โคกกระสุน ผักเบี้ยหิน ผักโขม และหญ้ายาง

ราคา 560.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร

ปริมาณที่ใช้ต่อไร่

 • 1,600 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร (180.00 บาท )

ที่มา : กระทวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สารทดแทน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม สารทดแทน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *